Vedoucí

Program i fungování tábora zajišťuje početný tým vedoucích a instruktorů, kteří jsou všichni dobrovolníci pracující na táboře ve svém volném čase a pro radost. Mnozí z nich jsou v našem oddíle od dětství, někteří přišli až v instruktorském věku. Skoro všichni jsou členy naší PS, a většina pracuje s dětmi celoročně. Dobrovolný charakter práce však neznamená amatérismus. Hlavní vedoucí má kvalifikaci „Hlavní vedoucí zotavovací akce“ akreditovanou MŠMT, naše zdravotnice je studentkou medicíny v pátém ročníku, kromě toho i další vedoucí absolvovali zdravotnický kurs.