Schůzky ve školním roce 2008/2009

Schůzky jsou letos v úterý od 17.00 do 18.30. Přijďte se někdy podívat.